Shopping cart0
Shopping Cart
0

Tel: +420 703 604 605

Email: info@wooby.cz

Wooby a ekologie

EKOLOGIE A CHOVÁNÍ
Ekologické chování je nezbytné pro náš růst a dlouhodobý firemní úspěch. Stromy jsou základním zdrojem celého lidského života. Stromy pomáhají vyčistit vzduch absorbováním znečišťujících látek, jako je oxid dusičitý a oxid uhelnatý. Naše zapojení do doplňování lesa za každý produkt, který prodáváme, je nezbytným předpokladem pro dobře spravovaný les.

NAŠE DŘEVO
Dřevo použité k výrobě našich výrobků se vysazuje a sklízí specificky pro stavbu. Naše březové dřevo je řízeno v růstovém prostředí za jediným účelem vytvoření krásných uměleckých děl pro váš domov. Stejně jako vánoční stromek!

BEZPEČNÉ OBCHODNÍ PRAXE
Potiskujeme pouze ekologicky šetrnými inkousty a používáme certifikované dřevo FSC a PEFC, které je osazeno a sklizeno speciálně pro stavbu. Naši dodavatelé dřeva dodržují zásady spravedlivého obchodu. Pomocí udržitelného procesu růstu dřeva a používání inkoustů na vodní bázi se Wooby stará a pomáhá udržovat ekosystém, který je životně důležitý pro naše životní prostředí.